Мемлекеттік орган- мемлекеттік аппараттың өкімет билігіне өкілеттігі бар құрылымдық бөлшегі.Мемлекеттік органның өкімет билігін іске асыруы мемлекеттің мәжбүрлеу кұші арқылы қамтамасыз етіледі. Мемлекеттік органдар бірнеше топқа бөлінеді, олар атқаратын қызметтеріне сөйкес жүйе-жүйеге, сала-салағажіктеледі. Мемлекеттік орган өкілеттілігінің шеңберіне қарай үш топқа бөлінеді:
1.Мемлекеттік билік органдары: Парламент, Президент жөне Маслихаттар;
2. Мемлекеттік атқару органдары: Үкімет, министрліктер, ведомстволар, жергілікті басқару органдары, өкімдер. Мем-лекеттік органдарының құрылу төртібі мен алдына қойылған мақсаттары.
Мемлекеттік органдар үш топқа бөлінеді:
— өкілді органдар;
— атқару органдар;
— сот немесе құқық қорғау органдары.
Республика Президенті мемлекеттік аппаратта ерекше орын алады, ол үш биліктің біріне де жатпайды. Ол мем-лекет билігінің барлық тармағының келісіп жүмыс істе-уін және өкімет органдарының халық алдындагы жау-апкершілігін қамтамасыз етеді.