Өзінің бəсіре атына ашамайын ерттеп мінген бала алғаш үйінен алысқа жолаушылап
шыққан кезде баланың əке-шешесі мал сойып, ауыл адамдарына «тоқымқағар» тойын
жасайды. Қуанышқа келгендер той иесіне:
– Баланың жолы болсын!
– Жақсы азамат болсын!
– Аман-сау оралсын!
– Оң сапар болсын! – деп тілектерін айтады. Жиналғандар домбыра тартып, əн
салады. Шағын айтыс болып, арты ойын-сауыққа айналады.