«Жаратылыс тарихына» дегеніміз – айтып бітіре алмайтын
көп әңгіме.