Адам проблемасы негізгі мәселе болып есептелетін философиялық дүниеге көзқарас типі

Антропоцентризм;